FANDOM


M6R-867
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Obebodd (nuvarande)
Folket av M6R-867 (tidigare)

Befolkning

0

Teknologisk period

Ingen (nuvarande)
Industriell Ålder (tidigare)

Jord intresse

Tidigare Ladon Radims hemmabas

Under kontroll av

Ingen (nuvarande)
Människa, Genii (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Coup D'etat

M6R-867 är en obebodd planet i Pegasus galaxen, som har en Stargate. Planeten var hemmabas för Genii Ladon Radim. Efter Ladon Radim hade kontaktat Atlantis och erbjudit dem en Zero Point Module så skickade han den till här planeten för säkerhet. Planeten var tidigare bebodd av människor som övergav sin planet när Wraith bombarderade planeten, och planeten blev aldrig åter bebodd. Och nu ligger civilisationen i ruiner. Cowen och hans elitvakter var på planeten och Ladon lanserade senare hans kupp här genom en Genii A-bomb för att döda Cowen och hans elitvakter. (ATL: "Coup D'etat")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.