FANDOM


M6H-987
IcePlanet11
Astrografisk information
Address

Off the grid

Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Ingen (nuvarande)
Vanir, De gamla (tidigare)

Befolkning

0

Jord intresse

Janus' forskning utpost

Under kontroll av

Ingen (nuvarande)
Janus, Vanir (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

First Contact, The Lost Tribe

M6H-987 är en planet i Pegasus galaxen. Janus' forskning utpost fanns här, vilket var under kontroll av Vanir innan dess förstörelse under 2008 under slaget vid M6H-987. Planeten har inte en Stargate, och eftersom Överstelöjtnant John Sheppard och hans team kunde inte gate till världen, reste de använder Katana Labreas skepp. Här två av Vanir rymdskepp förstörts, var Attero enheten och utposten förstörda av Katana's skepp. (ATL: "First Contact", "The Lost Tribe")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.