FANDOM


M5R-179
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Av universum information
Framträdanden

First Contact

M5R-179 är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. Under 2008, Överstelöjtnant John Sheppards team avsett att gå till den här planeten, via Puddle Jumper, för att kontakta Daedalus. Men gjorde de aldrig det där som Stargate exploderade på grund av Attero enheten. (ATL: "First Contact")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.