M4S-587
M4s587.jpg
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Obebodd

Av universum information
Framträdanden

The Last Man

M4S-587 är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. Överstelöjtnant John Sheppard och Major Evan Lornes team besökte planeten att tala med en Genii kontakt som påstod sig känna närvaron av Teyla Emmagan. Däremot ville inte kontakten visa sig, så Sheppard lämnade planeten och beordrade Lorne att stanna lite extra tid om han visade sig. (ATL: "The Last Man")

Sheppard med Lorne's team på planet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.