FANDOM


M4S-587
M4s587
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Av universum information
Framträdanden

The Last Man

M4S-587 är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. Överstelöjtnant John Sheppard och Major Evan Lornes team besökte planeten att tala med en Genii kontakt som påstod sig känna närvaron av Teyla Emmagan. Däremot ville inte kontakten visa sig, så Sheppard lämnade planeten och beordrade Lorne att stanna lite extra tid om han visade sig. (ATL: "The Last Man")

ShepLorneM4S-587

Sheppard med Lorne's team på planet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.