FANDOM


M3X-387
M3X-387
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Kristall av M3X-387

Av universum information
Framträdanden

Doppelganger

M3X-387 är en planet i Pegasus galaxen, hem till en ras av intelligenta kristaller. Det är en regnskog planet och verkar ha långa nätter och planeten har en måne.

HistoriaRedigera

Planeten besöktes av Överstelöjtnant John Sheppards team under 2007 på en vanlig utforskning, under vilken Sheppard kom i kontakt med en av kristaller, vilket föranledde att inuti den komma in i hans kropp. Efter att ha gått tillbaka till Atlantis, varvid kristall flyttas från kropp till kropp, vilket var det värdar mardrömmar, vilket så småningom resulterade i död Dr Kate Heightmeyer. Expeditionen tog senare en av kristaller till Atlantis för att studera den, och efter att ha besegrat kristallen som väckte kristall tillbaka till M3X-387, där de fick veta, att många fler av denna kristaller fanns. Efter detta var planeten mycket troligt utelåst. (ATL: "Doppelganger")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.