FANDOM


M3T-842
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Wraith

Under kontroll av

Wraith

Av universum information

M3T-842 är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. Det är en djungel på planeten med täta skogar och vinrankor vid Stargate. Under 2009 så hade Wraith kontroll av planeten och hade en Hive skepp där. Major Evan Lorne och hans team var på planeten i väntan på att Överstelöjtnant John Sheppard och team skulle anlända till planeten från Admah. Båda teamen fick slåss vid gate för återvända till Atlantis. (ATL: "Stargate Atlantis: Brimstone")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.