FANDOM


M34-227
M34-227
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Befolkning

0

Jord intresse

Tidigare Tau'ri utpost

Under kontroll av

Ingen (nuvarande)
Tau'ri (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

This Mortal Coil

M34-227 är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. Planeten är täckt med öppen barrskog. Det fanns en liten utpost ledd av Major Jordan. Planeten var där Organisk Asuraner version av Elizabeth Weir och hennes team tagit kontakt med den riktiga Atlantis Expeditionen. Men den utpost ligger vid Asuranerna, eftersom deras rymdskepp hade ett system för spårning. Utposten förstördes, och den klonade teamet dödades. (ATL: "This Mortal Coil")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.