FANDOM


M2S-181
M2s181
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Folket av M2S-181

Teknologisk period

Förindustriell

Jord intresse

Handel och information

Under kontroll av

Folket av M2S-181

Av universum information
Framträdanden

The Kindred, Part 1

M2S-181 är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. Under 2008, efter ledtrådar i Teyla Emmagans vision, Överstelöjtnant John Sheppard besökt byn av Croya på den här planeten. Det visade sig vara en fälla som fastställs av Lastlight. (ATL: "The Kindred, Part 1")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.