FANDOM


M2R-441
The Seer2
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Folket av M2R-441

Teknologisk period

Förindustriell

Under kontroll av

Människa

Av universum information
Framträdanden

The Seer

M2R-441 är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. Planeten har en del antika ruiner en bit från Stargate. Under 2007 och Wraith culled planeten. Atlantis Expeditionen gav invånarna hjälpa till att återställa deras civilisation och förse dem med medicinsk förnödenheter, då en annan Hive skepp anlände. Men istället för culling alla, kom en Wraith som heter "Guide" för att tala med Överstelöjtnant John Sheppard. (ATL: "The Seer")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.