FANDOM


Denna person har ingen känd kanoniska namnet.  Medan de uppgifter som presenteras är kanoniska, beskrev den enskilde saknar ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Namn Okänd - Lucian Alliansen soldat
Biografisk information
Ras

Människa

Kön

Man

Politisk information
Lojalitet
Av universum information
Framträdanden

Intervention

Aktör

Rob Hayter

Denna person är en manlig människa och är medlem av Lucian Alliansen. Under 2009 var han en del av befälhavare Kiva's team av invasion av Destiny. Han blev sedan tillfånga av Destiny Expeditionen efter invasionen misslyckades. (SGU: "Intervention")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.