FANDOM


Loran's planet
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Loran's folk

Teknologisk period

Avancerad

Jord intresse

Lorans tidigare hemplanet

Under kontroll av

Loran's folk

Av universum information
Framträdanden

The Light (nämnd)

Loran's planet är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Planeten är en hem till en högteknologisk civilisation och Loran kommer ifrån planeten, han lämnade den när han och hans föräldrar gav sig för utforskning. (SG1: "The Light")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.