FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Lizan's planet
Lizansplanet
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Lizan's folk

Teknologisk period

Förindustriell

Under kontroll av

Lizan's folk

Av universum information
Framträdanden

Talion

Lizan's planet är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Och planeten är en värld med närings-post och hemplanet för vapen smugglaren Lizan. (SG1: "Talion")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.