FANDOM


Lilith kult var en Lilin kult. Lilith och Ninil kulterna var från början en kult men blev indelade efter De gamla Lilith blev upphöjd. Båda kulterna kom ofta i konflikt med varandra, med Lilith försöka utrota Ninlil kulten. Även om detta hemliga krig fortsatte, försökte Ninlil att föda en utveckling bland sina slag som kunde livnär sig på djur. Lilith fortsatte också sin utfodring på människor, som uppmärksammade den FBI och så småningom gjorde Stargate Command och delar av den Atlantis Expeditionen medveten om Lilin rasen.

I slutändan, Lilith gruppen ansåg att Pegasus galaxen var deras andliga hem och tänkte att återvända till den för att föra Wraith till Vintergatan till strid Ori. Lilith hade gett Lilin en religion som uppgav att de var ättlingar till Wraith från Pegasus galaxen och att deras heliga plikt var att skydda Vintergatan från Ori.

Lilith kultuen hade en annan tolkning av uppdraget ges till dem av deras skapare. Leva bland mänskligheten på Jorden under århundraden var också inte en lätt uppgift och Lilin fann sig jagad och dödad för att vara häxor och andra demoniska varelser. SGC lyckades besegra Liliths fraktion och förhindra deras mål, men de två grupperna skingrades och gömde sig bland människorna. Deras öde är okänt, men det är känt att deras DNA har spridit bland tusentals människor runt om i världen. (ATL: "Stargate Atlantis: Blood Ties")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.