FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Leonops moons
Leonops moon
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Jord intresse

Månar till Leonops

Av universum information
Framträdanden

Stargate Resistance

Leonops moons är två månar i Vintergatan galaxen som går i omloppsbana runt planeten Leonops. (SG1: "Stargate Resistance")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.