FANDOM


Latiraner
Samhällelig information
Art

Människa

Hemvärld

Latira

Språk

Engelska

Allianser

Koalition av Planeter

Status

Lever

Av universum information
Första framträdande

Inquisition

Latiraner är en ras av människa från planet Latira i Pegasus galaxen. Latiran är medlemmar av koalition av Planeter och dess företrädare är Kelore. De har också en nära kontakt med Genii. (ATL: "Inquisition")

Kända LatiranerRedigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.