FANDOM


Latira
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Latiraner

Teknologisk period

Medeltid Ålder

Under kontroll av

Latiraner

Av universum information
Framträdanden

Inquisition

Latira är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. Det är en del av Koalition av Planeter. Latira är Kelores hemplanet. (ATL: "Inquisition")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.