FANDOM


Latin är ett språk som talas på Jorden av Antikens Romare. Det är också ana flera språk på jorden, bl.a. italienska, franska, spanska och portugisiska (och i viss mån även engelska). Latin är härstamma från De gamla. Det är mer eller mindre utrotade på jorden, men är fortfarande talat, i synnerhet i Vatikanstaten. (SG1: "The Fifth Race")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.