Rodney och Jackson i lasercellen.

Laser är en anordning som sänder ut ljus genom en process av optisk förstärkning baserad på elektromagnetisk strålning. Vanir placerade Doktor Daniel Jackson och Meredith Rodney McKay i en cell som hade laser omkring. Rodney fick en stött när han rörde vid lasercellen. (ATL: "First Contact")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.