FANDOM


Lasarianer
Samhällelig information
Hemvärld

P6Y-325

Regering

Ingen

Allianser

Tau'ri

Status

Lever

Av universum information
Första framträdande

Divide and Conquer (nämnd)

Lasarianer är en primitiv, fredlig ras av varelser från P6Y-325, med vilken SG-14 sändes för få kontakt. Av skäl som inte känt deras by attackerades av Goa'uld utan förvarning. Lasarianerna överlevde attacken mot deras värld. (SG1: "Divide and Conquer")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.