FANDOM


Lanteaner observation satellit
Ancient Satellite
Produktion information
Tillverkare

Lanteaner

Designer

Lanteaner

Tekniska specifikationer
Funktion
  • Kulturell observation
  • Kulturell experiment
Kontroll system

Dator terminal

Användning
Anknytning

En Lanteaner observation satellit är en satellit användas som ett nätverk i bana runt flera planeter hela Pegasus galaxen det spåret och kontrollera utvecklingen av mänskliga civilisationer. Varje satellit styrs av en dator terminal på både planeten och vid platsen för observationen. Doktor Rodney McKay och Överstelöjtnant John Sheppard upptäckte en sådan terminal i Atlantis' samhälle forskning lab och misstog den för en fantasi rollspel. Men på en rutinmässig undersökning uppdrag, Major Evan Lornes team kommit fram till en planet styrs av dessa satelliter och fastställt att alla människor i dem är riktiga och lever på en planet någonstans i Pegasus galaxen.

Satelliterna är i stånd att spåra allt liv på en planet samt generera verklig 3D bilder av människor och föremål som använder sensordata. De var också i stånd att tolka funktioner objekt som brunnar och sensorerna kan identifiera material på planeten, såsom platser värda gruvdrift etc. (ATL: "The Game")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.