FANDOM


Mainland Lantea

Lantea's fastland.

FastlandetLantea är den enda kända platsen för torra land på planeten och det massor cirka 38 miljoner kvadrat kilometer. Athosianerna hade bott på fastlandet eftersom det upptäcktes och växte och skördade grödor för att hålla sig själva och Atlantis Expeditionen självförsörjande. De har dock lämnat fastlandet någon gång senare när De gamla på skeppet Tria återvände till Atlantis. (ATL: "Suspicion", "The Return, Part 1")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.