FANDOM


Lamora
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Folket av Lamora

Teknologisk period

Avancerad

Under kontroll av

John Batari

Av universum information
Framträdanden

Savarna

Lamora är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Planeten är mycket lik Jorden som är både rik och och fattigt, och planeten styrs av en man vid namn John Batari.

Under 2003 så hade SG-1 besökt Lamora för starta handelsförbindelser mellan deras världar. Nationen Nakomma på Lamora har utvecklat rymdskepp. Planetens regering är i Lenini Federationen som ligger i nationen Besivia. Stargate Command hade satt upp flera medicinska stationer på planeten för hjälpa folket med vaccinering och matproviant. (SG1: "Stargate SG-1: Savarna")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.