FANDOM


Kunlun
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Obebodd (nuvarande)
Människa (tidigare)

Teknologisk period

Ingen (tidigare)
Yu, De gamla (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Kunlun, ursprungligen känd som Elysium Pedion under tiden för De gamla och utsedd P3Y-702 av Tau'ri, är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Det finns kinesiska ruiner på planeten som SG-1 har granskat och i ruinerna finns det en gammal transport ring. (SG1: "Stargate SG-1: Four Dragons")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.