FANDOM


En krigsrätt är en militär domstol. Dessa militära domstolar kan avgöra straff för medlemmar av militären för militära lag som är dömd för ett brott eller kan avvisa avgifter som grundas på de bevis och det överlämnade ärendet. Om de befinns skyldiga en person kan få bort med en enkel tömning eller ansikte gången i ett militärfängelse.

Under 1998 var Major Louis Ferretti skickades efter SG-1, som gick till Stargate samordnas de erhållits från en alternativ verklighet att föra dem tillbaka för en krigsrätt. (SG1: "Within the Serpent's Grasp")

När SG-1 rest tillbaka i tiden till 1969, sköt Överste Jack O'Neill Lt George S. Hammond med en Zat'nik'tel för att rädda honom från krigsrätt. (SG1: "1969")

Under 2008, då Överstelöjtnant John Sheppard leda ett räddningsuppdrag till Lastlight's kryssare för att rädda Teyla Emmagan mot order sa han till Överste Samantha Carter hon kunde krigsrätt honom om han överlevde. (ATL: "Search and Rescue")

Under 2009 var Mästare Sergeant Ronald Greer i arresten väntan på en krigsrätt för slående Överste David Telford när Icarus Base attackerades av Lucian Alliansen. (SGU: "Air, Part 2")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.