FANDOM


Kraan
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Obebodd (nuvarande)
Folket av Kraan (tidigare)

Befolkning

0

Teknologisk period

Ingen (nuvarande)
Avancerad (tidigare)

Under kontroll av

Ingen (nuvarande)
Folket av Kraan (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

The Kindness of Strangers

Kraan är en planet i Pegasus galaxen som hade en Stargate. Planeten var tidigare bebodd av Lanteaner och dem lämnade kvar en del teknologi när dem övergav planeten. Det fanns några De gamla byggnader vid Stargate. Folket av Kraan levde på planeten i flera århundraden men så började dem drabbas av en sjukdom och deras planet blev isolerad från resten av galaxen.

Med tiden så började planetens vulkaner vakna och få en massa utbrott och med tiden så började klimatet och atmosfären bli svårt att andas och flera av befolkningen dog. Folket fick hjälp av Atlantis Expeditionen med att evakuera och forskare av Atlantis trodde det skulle det ta två veckor innan kedjan av vulkaner skulle förstöra livet på Kraan men det var bara fyra dagar. Planeten blev helt evakuerad och Kraans Stargate gick förlorad i en lavaflod. (ATL: "Stargate Atlantis: The Kindness of Strangers")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.