FANDOM


Korria
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Folket av Korria

Teknologisk period

Förindustriell

Under kontroll av

Människa

Av universum information
Framträdanden

Homecoming (nämnd)

Korria är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. Det finns flera mänskliga bosättningar på planeten. Under 2009 så tänkte Guide culling Korria men blev hindrad av Farseer som stoppade dem för ta dem till Death. (ATL: "Stargate Atlantis: Homecoming")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.