Korona av blå jätte.

En korona är en del av en stjärnas atmosfär som utvidgar sig miljontals kilometer ut i rymden. Koronan är väldigt varm och kan ha temperaturer upp till tusentals grader. De gamla rymdskeppet Destiny flyger in i koronan för ladda upp sina kraterreserver. (SGU: "Light", "Resurgence")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.