FANDOM


Teorin om klassisk fysik, även känd som Newtons fysik, formulerades av vetenskapsmannen Isaac Newton i det sextonde århundradet. Det dikterar att universum är ett kontinuum och att quantum discretness bör intolerated, och därför bör allt om universum vara kända i realtid, och framtiden kan förutsägas enkelt genom att titta in i det förflutna. Men i början av nittonhundratalet, var klassisk fysik vederlagts av teorin om kvantmekanik. Moderna forskare som Samantha Carter tror att klassisk fysik är en bra introduktion till naturen men att kvantfysiken har fler meriter. (SG1: "Prophecy")

Externa länkarRedigera

Classical physicsWikipedia

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.