FANDOM


Kirsen fever

En skärm som visar Kirsan feber.

Kirsan feber är en vanlig åkomma som drabbar invånarna i Pegasus galaxen, mål det normalt barn och anses inte vara en farlig sjukdom.

Kirsan feber misstag kommit till en planet av Lanteanerna inom Pegasus galaxen där det var kvar och muterade under loppet av århundraden. Detta nyare dödligare stam av Kirsan feber orsakade offren att lida av minnesförlust och slutligen döden. Den Athosianerna åtminstone behandla denna sjukdom med sav av Enchuri planta, en gemensam planta som växer på många världar, inklusive Athos, Sateda och New Lantea, planeten där den muterade sjukdomen finns. Atlantis Expeditionen använde denna växt för att bota sjukdomen.(ATL: "Tabula Rasa")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.