FANDOM


Kinahhi
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Kinahhi, Arxanti

Teknologisk period

Avancerad

Under kontroll av

Kinahhi, Arxanti (nuvarande)
Ba'al (tidigare)

Av universum information

Kinahhi utsedd P4X-481 är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Kinahhi var en värld som tidigare var under kontroll av Ba'al århundraden i det förflutna, där han lämnade flera slavar innan han övergav planeten på grund av ett uppror, dess befolkning kommer att bli känd som den Kinahhi. Det var också tidigare en De gamla bosättning, med planetens redan existerande befolkning kallad Arxanti som har starka band till De gamla, många av dem som har den DTA-genen. (SG1: "Stargate SG-1: A Matter of Honor", "Stargate SG-1: The Cost of Honor")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.