Jack O'Neill använder kikare.

Kikare är en mänsklig uppfinning som ursprungligen använts böjda glaslinser för att förstärka och fokusera ljuset som speglar långt bortifrån objekt. Detta naturligtvis fungerar endast för synligt ljus. De mer moderna kikare kan kombineras med kameror som kan plocka upp ljus frekvenser som det mänskliga ögat inte kan uppfatta och visa dessa i synligt ljus på en tillgänglig bildskärm.

Två tekniker som bygger på samma principer är de omfattningar används på skjutvapen och teleskop som också använder speglar i kombination med linser för att öka mängden av inkommande ljus.

Genom åren SGC personalen har visat att använda kikare för att spionera på allt från fåglar till fiendens Jaffa.

En annan liknande teknologi införlivades med hjälm Aris Boch, som tillät honom att zooma in på ett skogsområde längre ner en dal på planeten PJ6-877 samtidigt som du visar SG-1 att dölja platsen för Tok'ra Korra. (SG1: "Deadman Switch")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.