FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Khonsu's World moons
Khonsu's world
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Jord intresse

Månar till Khonsu's World

Av universum information
Framträdanden

The Other Guys

Khonsu's World moons är två månar i Vintergatan galaxen som går i omloppsbana runt planeten Khonsu's World. Månarna syns på dagen och är nära planeten. (SG1: "The Other Guys")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.