FANDOM


Kemikalieskyddsöver plagg dräkt även CPOG är en dräkt som liknar den BDO men i stället skydda bäraren från vätskor som det skyddar från ångor. Också som BDO är denna dräkt bärs över ett karaktärs vanliga kläder. När bärs en CPOG ger till alla sparar mot effekterna av all ånga och flytande kemiska och biologiska ämnen samt radioaktivitet. Denna dräkt är nästan alltid bäras med en gasmask. När både CPOG och gasmask är slitna dräkten ger fullständigt skydd mot ånga kemiska och biologiska medel ingen besparing kastar krävs. Längden här dräkten kan skydda bäraren är 30 dagar, räknat från det att tas bort från väskan, om inte utsätts för en agent dräkten skyddar mot. Om utsatt varaktighet dräkten är effektiv är 24 timmar från det ögonblick av kontakt. (RPG: "Stargate SG-1: Fantastic Frontiers: Stargate Season One")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.