FANDOM


Katana är en Ha'tak rymdskepp som är hem och bas för verksamheten av Raiden och flaggskeppet i hans Ha'tak flotta, som ständigt strövar från värld till värld inom sitt domän.

Användning av en mobil bas för verksamheten har gjort honom till en svårt mål och fördelar som mer än kompenserar. Katana bär också Stargate som en gång var på Kyoto ombord, kan den användas för utgående resor när skeppet är i omloppsbana av en planet med en Stargate egen, men kan endast nås från andra Stargate när Katana kretsar kring Kyotoprotokollet. (RPG: "Stargate SG-1: Fantastic Frontiers: Stargate Season One")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.