FANDOM


FYI

Denna artikel är icke-kanon

Denna artikel behandlar ett ämne som har bedömts som definitivt icke-kanon antingen sin egen skapare eller Stargate producenter, och bör därför inte tas som en del av SG1/SGA/SGU continuity.

Kang'swuti
Kang swoti
Biografisk information
Ras

Kang'swuti's ras

Hemvärld

Onämnd planet

Kön

Kvinna

Politisk information
Grad

Ledare

Lojalitet

Sitt folk

Av universum information
Framträdanden

Phobia

Kang'swuti är en kvinnlig av ett onämnd folk. Hon är ledare för sitt folk. När Gus Bonner och hans team besökte planeten så när Stacey skadade en av Kang'swutis stammedlem så satte Kang'swuti Stacey i rättegång om hon inte kunde hela den skadade. Stacey lyckas att hela den skadade och Kang'swuti tackar henne och förlåter henne. (INF: "Phobia")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.