FANDOM


John Hunter
Biografisk information
Ras

Tau'ri (klon)

Kön

Man

Politisk information
Lojalitet

Ba'al

Av universum information
Framträdanden

John Hunter (klon) - Lista av Framträdanden

Aktör

John Schwab (röst)

John Hunter var en klon av Major John Hunter skapad av Ba'al för att ersätta honom medan den verkliga John Hunter som andrebefäl av Överstelöjtnant YinSun Tzu.

Den verkliga John Hunter blev tillfångatagen av Ba'al och ersättades av en klon, som kunde sedan infiltrera och servera på Sun Tzu som Överstelöjtnant Yins andreman. Den verkliga Hunter senare räddades. (SG1: "Stargate SG-1: An Eye for an Eye", "Stargate SG-1: Infiltration")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.