FANDOM


Rush Franklin

Franklin visas för Rush

Denna avatar av Jeremy Franklin började uppträda som Nicholas Rush efter sin upptäckt av brygganDestiny. Det verkar bara Rush, och endast på bryggan.

ÖversiktRedigera

Jämfört med avatar av Gloria Rush, Franklin avsikt verkar vara att ringa Rush uppmärksamhet på detaljer han kan ha förbisett i sin studie av systemen på bryggan. Rush anser generellt honom mer hjälp för detta. Franklin kommer att peka ut detaljer Rush har missade och tips om Rush bör titta för att lösa problem, men är undanglidande när det gäller att aktivt hjälpa Rush dechiffrera skeppets system. Liksom Gloria, ifrågasätter han Rush beslut, särskilt när Rush åsidosätter skeppet normal drift för sina egna syften. Rush avslöjar senare att han stängt av den efteråt och att det faktiskt var Franklins medvetande fungerar som ett program för skeppet. Denna version av Franklin inspirerade Rush för att ladda ner Ginns och Amanda Perrys i skeppet som tillät dem att interagera med besättningen som Franklin kunde interagera med Rush. (SGU: "Aftermath", "Pathogen", "Trial and Error", "Hope")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.