FANDOM


Jenev
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Folket av Jenev

Teknologisk period

Medeltid Ålder

Under kontroll av

Människa

Av universum information
Framträdanden

The Lost Boys

Jenev är en planet i Pegasus galaxen. Världen är hem till en ras av människor som trots att den är trevliga människor, men var inte intresserad av, eller vill ha något att göra med Atlantis Expeditionen. Major Lorne och hans team utforskade världen under 2005. (ATL: "The Lost Boys")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.