FANDOM


Janus' outpost
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Obebodd

Jord intresse

Janus' bas

Under kontroll av

Ingen (nuvarande)
Janus (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Relativity

Janus' outpost är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. För tiotusen år sedan placerade De gamla forskare Janus en utpost på planeten. Han placerade sina teknologi. I en framtid hade Tau'ri funnit utposten och hittat Janus' teknologi. Dem låste planetens StargateStargate Command i nuvarande tidslinjen inte skulle komma till planeten. (SG1: "Stargate SG-1: Relativity")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.