FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Jaffa planet (Morpheus)
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Jaffa

Under kontroll av

Jaffa (nuvarande)
Ori (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Morpheus (nämnd)

Denna Onämnda planet är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Under 2006 anföll Ori armén planeten och lyckades besegra motståndet och invånarna accepterade Origin. Planeten är en Jaffa fäste. (SG1: "Morpheus")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.