FANDOM


FYI

Denna artikel är icke-kanon

Denna artikel behandlar ett ämne som har bedömts som definitivt icke-kanon antingen sin egen skapare eller Stargate producenter, och bör därför inte tas som en del av SG1/SGA/SGU continuity.

Jätte bi
Giantbee
Samhällelig information
Art

Insekt

Hemvärld

Ner'ald planet

Status

Lever

Av universum information
Första framträdande

The Illustrated Stacey

Jätte bi är en bi-liknande varelse från insekt art från Ner'ald planet. Jätte biet lever i Vintergatan galaxen, som vi vet ytterst lite om. Major Gus Bonner och Stacey Bonner mötte på jätte biet när de sökte efter en mineral källa som hade en lera som kunde ta bort ceber planta mikrober. De fann att källan var uttorkad och att biet kan suga bort det av personers hud. De lät biet suga bort mikroberna från Stacey. (INF: "The Illustrated Stacey")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.