FANDOM


Dayp3r118

P3R-118 går genom istiden.

Istid är en period under vilken en planet genomgår en mycket kalla och snörika period som omfattar stora delar av planeten för en lång tid. Perioder varie från några hundra till ett tusentals år.

Kända planeter som går/gått igenom istidRedigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.