FANDOM


Iphet Crater
Iphet
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Under kontroll av

Stargate Unionen

Av universum information
Framträdanden

Stargate Worlds

Iphet Crater är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate och har minst en krater som är under kontroll av Stargate Unionen. Iphet har tre månar. (Stargate Worlds)

Externa länkarRedigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.