FANDOM


FYI

Denna artikel är oklart kanon

Denna artikel behandlar ett ämne med ursprung i en fullt licensierad källkod, men med obekräftade status som en del av SG1/SGA/SGU kanon och kontinuitet.

Intelix Netowork är en massiv underrättelseinhämtning och dela organisation som finns i Vintergatan galaxen. Sina databaser innehöll stora förråd av information som var oerhört värdefull för utomstående. På grund av dess betydelse, höll det hemligt atmo-förening på grund av den värdefulla information hålls inom dess väggar. Som roll var informationsinsamling, var Intelix Network vara en bane och pox till den kriminella undre världen som smugglare som sina profiler samt tidigare aktiviteter lagrades i sina databaser.

Vid något tillfälle Vala Mal Doran samlat en grupp smugglare, inklusive Plyko, Tonjiir Tigerman och Dorria Chak som en del av en stöt för att stjäla värdefulla data för sin arbetsgivare. Den extra incitament för verksamheten var att torka sina personliga rekord från Intelix Networks databaser. (SG1: "Stargate: Vala Mal Doran 1")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.