FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Ihpet's moons
Ihpet
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Jord intresse

Månar till Ihpet

Av universum information
Framträdanden

Stargate Worlds

Ihpet's moons är två månar i Vintergatan galaxen som går i omloppsbana runt planeten Ihpet. Månarna syns på dagen. En av månarna är större en andra. (Stargate Worlds)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.