FANDOM


Ignis
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Obebodd (nuvarande)
Folket av Ignis (tidigare)

Teknologisk period

Ingen (nuvarande)
Avancerad (tidigare)

Under kontroll av

Ingen (nuvarande)
Människa (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Hydra

Ignis utsedd P9T-166 av Tau'ri är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Planeten var tidigare bebodd av en avancerad mänsklig civilisation som är nu är utdöd och tidigare bosättningen ligger i ruiner. Ignis är obeboelig efter ytan är påverkad av strålning. Alpha team var på planeten och letade efter en avancerad bit teknologi som dem förde med sig till Perseus. (SG1: "Stargate SG-1: Hydra")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.