FANDOM


Icke-människa är är en term för ett objekt eller en varelse som visar några mänskliga egenskaper. Under 2003 frågade Tanis Reynard, Jonas Quinn om de fanns andra människor i galaxen. Quinn svarade att fanns de några primitiva, några avancerade och att det fanns några icke-människa. (SG1: "Forsaken")

Externa länkarRedigera

Non-humanWikipedia

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.