FANDOM


IWN news network är ett TV-nyhet nätverk som sänds sådana program som !nside Access med Julia Donovan. Denna kanal fick första exklusiva titta på en främmande livsform (om Överstelöjtnant Samantha Carter spelade det som om det vore en USA:s Flygvapen hologram). (SG1: "Covenant")

IWN undersökte senare pandemin som slog ​​USA, och så småningom flera länder. Täckmantel att vara en ny stam av influensa, Lt Fischer lämnade Stargate Command och oavsiktligt smittade många med en Prior pesten. (SG1: "The Fourth Horseman, Part 1", "The Fourth Horseman, Part 2")

IWN rapporterar den senaste och nyheter varje hel timme. En producent för nätverket var Al Martell. (SG1: "Prometheus")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.