FANDOM


Hunter Riley's rum
Information
Plats

Destiny

Byggare

De gamla

Under kontroll av

Tau'ri

Nuvarande status

Oanvänd

Hunter Riley's rum är ett område av Destiny. I rummet runt bord mellan. Det finns det en stor säng. Sgt. Hunter Riley använde rummet fram till sin död. MSgt. Ronald Greer tömde hans rum på hans personliga ägodelar. (SGU: "Aftermath", "Awakening")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.